Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. Ми
хочемо, щоб Ваша робота в Інтернет по можливості була максимально приємною і
корисною, і Ви абсолютно спокійно використовували найширший спектр інформації,
інструментів і можливостей, які пропонує Інтернет. Особиста інформація, зібрана
при реєстрації (або в будь-який інший час) переважно використовується для
підготовки Продуктів або Послуг відповідно до Ваших потреб. Ваша інформація не
буде передана або продана третім сторонам. Однак ми можемо частково розкривати
особисту інформацію в особливих випадках, наприклад в СМС-розсилці.

Які дані збираються?
При добровільній реєстрації на сайті “Shanti Extreme” ви відправляєте
своє Ім’я та Номер телефона через форму реєстрації.

З якою метою збираються ці дані?
Ім’я використовується для звернення особисто до вас, а ваш номер телефона для
відправки вам листів розсилок, новин компанії і корисних матеріалів. Ваші ім’я
та номер телефона не передаються третім особам, ні за яких умов крім випадків,
пов’язаних з виконанням вимог законодавства. Ваше ім’я та номер телефона на
захищених серверах сервісу використовуються відповідно до їх політикою
конфіденційності. Ви можете відмовитися від отримання листів розсилки і
видалити з бази даних свої контактні дані в будь-який момент, написавши лист
на  email: [email protected].com

Як ці дані використовуються?
На сайті https://club-shanti.com.ua/ використовуються куки (Cookies)
і дані про відвідувачів сервісу Google Analytics. За допомогою цих даних
збирається інформація про дії відвідувачів на сайті з метою поліпшення його
змісту, поліпшення функціональних можливостей сайту і, як наслідок, створення
якісного контенту і сервісів для відвідувачів. Ви можете в будь-який момент
змінити налаштування свого браузера так, щоб браузер блокував всі файли cookie
або оповіщає про відправку цих файлів. Врахуйте при цьому, що деякі функції і
сервіси не зможуть працювати належним чином.

Як ці дані захищаються?
Для захисту Вашої особистої інформації ми використовуємо різноманітні
адміністративні, управлінські та технічні заходи безпеки. Наша Компанія
дотримується різних міжнародних стандартів контролю, спрямованих на операції з
особистою інформацією, які включають певні заходи контролю щодо захисту
інформації, зібраної в Інтернет. Наших співробітників навчають розуміти і
виконувати ці заходи контролю, вони ознайомлені з нормами та інструкціями.

Проте, не дивлячись на те, що ми прагнемо
убезпечити Вашу особисту інформацію, Ви теж повинні вживати заходів, щоб
захистити її. Ми настійно рекомендуємо Вам вживати всіх можливих заходів
обережності під час перебування в Інтернеті. Організовані нами послуги і
веб-сайти передбачають заходи щодо захисту від витоку, несанкціонованого
використання і зміни інформації, яку ми контролюємо. Незважаючи на те, що ми
робимо все можливе, щоб забезпечити цілісність і безпеку своєї мережі і систем,
ми не можемо гарантувати, що наші заходи безпеки допоможуть запобігти
незаконний доступ до цієї інформації хакерів сторонніх організацій. У разі
зміни цієї політики конфіденційності ви зможете прочитати про ці зміни на цій
сторінці або, в особливих випадках, отримати повідомлення на свій email. Для
зв’язку з адміністратором сайту з будь-яких питань ви можете написати лист на
email: [email protected]

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Шевчук Максим
Володимирович, який діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ від 31.08.2015, ІПН
3326117130, (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного
кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Замовник»)
укласти договір про продаж товарів та надання послуг (надалі – «Договір») на
нижченаведених умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   Публічна оферта – формальна
пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому
колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

1.2.   Cайт Виконавця – веб-сторінка
в мережі Інтернет, за адресою https://club-shanti.com.ua/
,яка є основним джерелом інформування Замовника.

1.3.   Акцепт – повне, безумовне та
беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти, даного Договору.

Акцепт може бути здійснений одним із способів:

– заповнення, підписання та передача Замовником
Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

– перерахування грошових коштів на банківський
рахунок Виконавця в якості оплати за відповідні послуги.

1.4.   «Товар» – послуга вибрана
Замовником, яка виражена у матеріальному носії, який підтверджує наявність
права вимоги його власника (Замовника) до Продавця надати йому визначену цим
матеріальним носієм послугу (матеріальне або нематеріальне благо) на
індивідуальне замовлення Замовника, яка фактично буде надана Партнером для
задоволення особистих потреб Заиовника.

1.5.   «Послуга» – обрана Замовником
на сайті Виконавця https://club-shanti.com.ua/ послуга.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.   Цей Договір є договором
приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та електронним договором (разом із
акцептом Замовник а у порядку визначеному цим Договором) в розумінні ст. 3 ЗУ
«Про електронну комерцію» і є укладеним між Виконавцем та Замовником.

2.2.   Замовник придбавши
Товар/Послугу цим самим стверджує, що дає повну згоду на виконання умов цього
Договору, що умови цього Договору для нього є прийнятними, такими що не вводять
в оману, цим Договором Сторони досягають всіх істотних умов надання та
отримання послуг за цим Договором.

2.3.   Замовник підтверджує, що
погоджується та приєднується до умов цього Договору безумовно та в цілому.

2.4.   Замовник придбаваючи
Товар/Послугу, цим самим підтверджує неможливість внесення змін та/або
доповнень до цього Договору за ініціативи Замовника.

2.5.   У разі необхідності укладання
письмового договору на вимогу Замовника, такий договір буде укладено на умовах
цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.   В порядку та на умовах
визначених Договором, Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника
Товар/Послугу , а Замовник зобов’язується сплатити вартість Товара/Послуги
згідно з умовами цього Договору.

3.2.   Повний перелік послуг/товарів
у відповідних підкатегоріях розміщений на офіційному сайті Виконавця  https://club-shanti.com.ua/ і
час від часу підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Виконавцем без
будь-яких додаткових погоджень з боку Замовника.

4. ЦІНА ТОВАРУ/ПОСЛУГИ ТА РОЗРАХУНКИ

4.1.   Ціна Товару/Пуслуги
визначається вартістю послуги, яка обрана Замовником у відповідній категорії,
яка оприлюднена на сайті Виконавця.

4.2.   Сума, сплачена Замовником за
придбання, є повною оплатою вартості такого Товару/Послуги, не вважається
засобом забезпечення виконання зобов’язань, та не підлягає поверненню, крім
випадків передбачених цим Договором.

4.3.   Придбавши Товар/Послугу,
Замовник має здійснити оплату у розмірі номіналу Товару/Послуги – шляхом
безготівкового розрахунку на користь Виконавця;

4.4.   Всі розрахунки здійснюються у
національній валюті України – гривні.

4.5.   Виконавець має право проводити
акції. Термін/строк дії та умови проведення кожної окремої акції оприлюднюються
на сайті Виконавця.

4.6.   Товар/Послуга не підлягає
обміну на грошові кошти, а кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не
підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України
та умовами цього Договору.

5. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ/ПОСЛУГИ

5.1.   Замовлення Товару/Послуги
можливе засобами дистанційного зв’язку або безпосередньо у точці видачі Товару/Послуги,
що зазначена на сайті Виконавця або повідомлена Замовнику засобами зв’язку.

5.2.   Замовлення на придбання Товару/Послуги
(або надалі за текстом «Замовлення»), що надане Замовником Виконавцю засобами
дистанційного зв’язку або безпосередньо у точці видачі Товару/Послуги
вважається безумовним акцептом цього Договору.

5.3.   Для замовлення Товару/Послуги Замовник
через програмне забезпечення сайту Виконавця https://club-shanti.com.ua/:

–       
обирає необхідний Товар/Послугу у відповідній категорії (підкатегорії) та
переходить у розділ для оплати;

–       
надає своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону заповнення форми у
електронному вигляді;

–       
здійснює оплату он-лайн банківською картою.

5.4.  Замовник несе відповідальність
за правильність наданої ним Виконавцю інформації в замовленні.

5.5.   Після здійснення оплати, з Замовником
зв’язується менеджер Виконавця для отримання додаткового підтвердження
замовлення, деталізації необхідної інформації та погодження строку/терміну.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ/ПОСЛУГИ

6.1.   Доставка Товару/Послуги
здійснюється в один із способів на вибір Замовника:


самовивіз із точки , що вказані на сайті Виконавця;

–       
поштовим відправленням на вказане у замовленні відділення;

6.2.   У разі виникнення обставин,
які унеможливлюють належну доставку способом, обраним Замовником, Виконавець
має право в односторонньому порядку змінити спосіб доставки на інший,
повідомивши про це Замовника засобами дистанційного зв’язку.

6.3.   Всі витрати, пов’язані із
транспортуванням Товару/Послуги несе Замовник.

6.4.   Незалежно від обраного
Замовником способу доставка Товару/Послуги, 
ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Товару/Послуги,
переходить від Виконавця до Замовника з моменту передачі Товару  Замовнику .

6.5.   У випадку виявлення явних
недоліків у кількості та невірно вказаної підкатегорії Товару/Послуги,Замовник  має право відмовитись від приймання Товару – у
частині, що не відповідає замовленій кількості/категорії (підкатегорії)
вражень/номіналу та надати Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів
повідомлення про недоліки, що виключають приймання Товару. У повідомленні про
недоліки, що виключають приймання Товару/Послуги, Замовник повинен вказати:
прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце складання повідомлення; описати
недоліки, що виключають приймання Товару/Послуги.

6.6.   Виконавець, протягом 2 (двох)
робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, приймає рішення у
вигляді:

–       
врегулювання за домовленістю з Замовником ситуації, яка виникла у зв’язку із
недоліками кількості/номіналу/категорії (підкатегорії) вражень та у найбільш
оперативний строк шляхом доставки необхідної кількості Товару/Послуги, яких не
вистачає, або заміни на Товару/Послуги з правильним номіналом та/або категорією
(підкатегорією) послуг;

–        у
разі, якщо вирішення ситуації займає таку кількість часу, що Виконавець не в
змозі в актуальні для Замовника строки/терміни вирішити ситуацію, Замовник  має право відмовитися від всього замовлення
або його частини та отримати назад сплачені кошти за придбання Товару/Послуги.
Повернення Товару  здійснюється за
рахунок Замовника.

6.7.   Доставка Товарів, за
результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду,
встановленому цим Договором.

6.8.   У випадку неприйняття Товару  та неповідомлення Виконавця про недоліки, що
виключають приймання Товару  протягом
строку визначеного п. 6.5. Договору, Товар є прийнятим у належній кількості,
належного номіналу та відповідної категорії (підкатегорії) послуги Замовник ом,
у зв’язку з чим Замовник визнає належне виконання зобов’язань Виконавця за
Договором.

7. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

7.1.   У Товарі міститься інформація
щодо строку дії, а також вся необхідна інформація та дії, які необхідно вчинити
Замовнику для активації Товару / Послуги.

7.2.Для узгодження конкретної дати та часу
споживання Замовником  послуги, Замовник зв’язується
з Виконавцем за номером телефону мобільного зв’язку, що вказаний у Товарі або
шляхом надсилання електронних повідомлень з метою узгодження бажаного часу,
дати, отримання послуги.

7.3.   Про зміну узгодженої дати
споживання послуги Замовник  зобов’язаний
повідомити Виконавця за 72 год. до настання дати, яка попередньо узгоджувалася.
У випадку порушення Замовником зазначеного строку, дата споживання послуги не
змінюється, а зобов’язання Виконавця вважаються виконаними належним чином.

7.4.   Послуги, які можуть залежати
від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів, що впливають на
можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий
день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів, які
впливають на можливість та/або якість послуг у погоджений (заброньований) день,
запланована послуга скасовується. У такому випадку визначається інший
найближчий сприятливий день для надання послуг.

7.5.   Для споживання послуги, Замовник
 зобов’язаний прибути у  відповідну дату, час і місце отримання послуги
і надати Виконавцю підтвердження на отримання послуги. Замовник  несе повну відповідальність за свої дії,
зроблені ним під час реалізації Послуги, в тому числі за дії, що призвели до
завдання шкоди здоров’ю.
Замовник  несе повну матеріальну
відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам, шляхом
псування їх обладнання чи іншого майна, в тому числі з необережності.

7.6.   Товар/Послуга  не можуть бути використаний частково та/або
розділена на частини.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1.   Виконавець відповідає за
якість послуг, що були надані. Приймання, розгляд та/або задоволення скарг,
претензій, вимог за послугами, отриманих із використанням, здійснюється
Виконавцем у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

8.2.   Порушенням Договору Виконавцем
є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених змістом цього Договору.

8.3.   У випадку істотного порушення
Виконавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання Товару/Послуги
протягом строку його дії, Виконавець зобов’язаний, за згодою Замовника, змінити
срок дії або компенсувати вартість шляхом перерахування оплачених коштів на
банківську картку Замовника, реквізити якої вказуються у заяві Замовника.

8.4.   Не вважається порушенням, у
тому числі істотним порушенням, умов цього Договору дії та/або бездіяльність
Виконавця, якщо вони викликані випадком та/або обставинами непереборної сили.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1.   Виконавець гарантує, що право
вимоги щодо якого може бути наданно Товар/Послугу належить йому на праві
власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є та не буде
предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед
будь- якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а
також не є та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження,
передбаченого чинним законодавством України.

9.2.   Виконавець приймає та
розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного
виконання Виконавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або
електронною поштою, які розміщені на email:[email protected]

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1.  Виконавець
звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за
повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення
сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та/або випадку, визначених у
цьому Договорі. При цьому, обставини непереборної сили мають безпосередньо
впливати на неможливість виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим
Договором. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їх дії є документ,
виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом влади
України.

10.2.  Під
непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події
зовнішнього, щодо Виконавця , характеру, які виникають без вини Виконавця, поза
його волею або всупереч волі чи бажанню Виконавця, і які не можна за умови
вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій
турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не
обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани,
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання,
масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя
(війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові
страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих
нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші
законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які
унеможливлюють виконання Виконавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають
такому виконанню, технічні збої (дефекти) роботи сайту Виконавця https://club-shanti.com.ua/,
які не можливо було передбачити та/або уникнути з огляду на те, що будь-яке
програмне забезпечення може мати такі збої (дефекти).

10.3.  Якщо
обставини непереборної сили та/або їх наслідки та/або випадок та/або його
наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього
Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше
трьох місяців.

 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1.  Персональними
даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу Замовника , зокрема: ім’я, прізвище та по батькові, контактні
дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження та інші дані про
особу, які були отримані Виконавцем у зв’язку з виконанням цього Договору
(надалі – «персональні дані»).

11.2.  Під
обробкою персональних даних для цілей цього Договору використовується значення,
наведене у Законі України «Про захист персональних даних».

11.3.  Виконавець
зобов’язується обробляти персональні дані виключно з метою виконання своїх
зобов’язань, що, зокрема, випливають з цього Договору, інших договорів
укладених з метою належного виконання цього Договору та/або з метою реалізації
будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного
законодавства України.

 12. ДІЯ
ДОГОВОРУ

12.1.  Цей
Договір діє з моменту його опублікування на сайті https://club-shanti.com.ua/і є
безстроковим.

12.2.  Виконавець
має право припинити дію Договору за 10 (десять) календарних днів до бажаної
дати припинення дії Договору разом з одночасною публікацією повідомлення про
припинення дії Договору. При цьому, Виконавець залишається відповідальним за
реалізацію права вимоги Замовника  щодо Товару/Послуги,
строк дії якого не закінчено на момент припинення дії Договору.

12.3.  Договір
є припиненим з дати, визначеної у повідомленні про припинення дії Договору.

12.4.  Зміни
у цей Договір, а також зміни до категорій послуг, конкретного переліку послуг в
межах кожної окремої підкатегорії, обсягу та вартості послуг, можуть бути
внесені Виконавцем, у випадку:

– зміни для Виконавця вартості послуг Партнерів
та/або інших умов договору;

– зміни обсягу послуг, які надаються
Партнерами;

– зміни кількості Партнерів, у яких Виконавець
набуває права вимоги;

– в інших випадках.

Зміни та повідомлення, здійснюються шляхом їх
публікації на сайті https://kava.ua, через внесення змін відносно даних про
послуги на сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом
викладення Договору у новій редакції.

12.5.  Зміни,
що визначені у п. 12.4. Договору, вступають в дію через 1 день з моменту їх
публікування на сайті https://club-shanti.com.ua/,
якщо інший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації.
Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій спрямованих
на придбання Товару/Послуги.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1.  Всі спори та суперечки вирішуються шляхом
переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається
на розгляд до суду відповідно до вимог законодавства України.

13.2.  Всі повідомлення, які надсилаються Виконавцем
Замовнику щодо Товару/Послуги у вигляді sms-повідомлень, засобами програмного
забезпечення через сайт Виконавця https://club-shanti.com.ua ,
електронною поштою, через додатки соціальних мереж та месенджерів беруться до
уваги у разі виникнення непорозумінь, неузгодженостей, конфліктних ситуацій та
будуть мати доказову силу, у разі звернення до суду.

13.3.  Замовник  надає свою згоду на використання їх контактних
номерів телефонів та/або електронних адрес з метою розсилки рекламних
повідомлення, акційних пропозицій тощо.

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Шевчук Максим
Володимирович

ЄДРПОУ 14360570

Код банка 320649

p/р 2600305267069(UA 513206490000026003052657069)

в АТ КР «ПРИВАТБАНК»М.КИЇВ

Є платником єдиного податку

Тел. 0935122018

Спасибо! Заявка принята, мы перезвоним в течении 30 минут :)

Заполните форму

* Ваши данные защищены